Sekar Macapat Flash News:

Sekar Macapat Dhandhanggula - Natakusuman merupakan salah satu materi lomba Tembang Macapat tingkat Sekolah Dasar untuk Putra dan Putri. Berikut Mp3 Dhandanggula Mengajarkan nembang pada siswa dalam pelajaran Bahasa Jawa memang menyusahkan, karena kita terkadang tidak menguasai cara nembang yang baik. Sehingga Mas/mBak ingkang mboten saged ngunduh tembang, macapat lll ( lan liya liyane) sampun kuciwa, kula saged nyimpen mp3 nipun kanti cara dipun ‘rekam ulang Ing ngandhap punika kintunan saking sedulur Sariman Lawantiran Blora arupi Sekar Macapat Dandhanggula Kahanane Bangsa, mugi-mugi sekar macapat punika sageta dados Pucung (ana kalane tinulis pocung) iku tembang macapat kang ngelingke marang pepati. Pucung cedhak karo tembung pocong. Kaya pralambang mori kanggo mbungkus layon Kinanthi iku salah sijine tembang macapat kang umume dienggo nggambarake rasa seneng, katresnan, lan kawicaksanan. Kinanthi bisa nduwe arti gegandhengan tangan lan Dhandanggula “Buminatan” Sasmitane ngaurip puniki Apan weruh yen ora weruha Tan jumeneng ing uripe Akeh kang ngaku aku Pangrasane sampun udani You are currently browsing the category archive for the ‘tembang’ category. Gendhing-gendhing jawa dalam format mp3 dipersilahkan kepada strisno budaya jawa untuk mengunduhaneka gendhing jawa klasik i : 001. bendrongan - pucung rubuh Muhammad Irfan's Blog: Musik Instrumental untuk Membangkitkan Gelombang Alpha otak

Sekar Macapat (10 Result)

  1. Macapat - Dandanggula Sl 9

  2. 23 Maskumambang Buminata Slendro Sanga

  3. Macapat - Sinom Pl 6

  4. Macapat - Durma Pl 6

  5. 11 Asmaradana Kasepuhan Slendro Miring

  6. 08 Mijil Pelog Nem

  7. 19 Dandanggula Pelog Barang

  8. 07 Mijil Gagadwaspa Slendro Miring

Comment and Share

Facebook Fan Page

Live Stats

Disclaimer

Plasa Music is just mp3 search engine site like Google, Bing, Yahoo or other search engine site. No mp3 video music or lyrics files we are save or hosting on this server. Plasa Music only indexing content to other source. All content on this site are provided for educational purposes and personal use only. Do not download copyrighted material without permission.
Copyright © 2012 - Plasa Music - Allright Reserved.