Macapat Flash News:

Mengajarkan nembang pada siswa dalam pelajaran Bahasa Jawa memang menyusahkan, karena kita terkadang tidak menguasai cara nembang yang baik. Sehingga Mas/mBak ingkang mboten saged ngunduh tembang, macapat lll ( lan liya liyane) sampun kuciwa, kula saged nyimpen mp3 nipun kanti cara dipun ‘rekam ulang Posts about MACAPAT written by Mas Kumitir Blog ini merupakan Library sederhana yang menampilkan naskah-naskah ataupun manuscripts karya sastra Jawa agar para Sekar Macapat Dhandhanggula - Natakusuman merupakan salah satu materi lomba Tembang Macapat tingkat Sekolah Dasar untuk Putra dan Putri. Berikut Mp3 Dhandanggula Didalam budaya jawa kita mengenal akan tembang, yang terdiri tembang asmaradhana dan seterusnya sampai sinom. Dari masing-masing tembang tersebut mempunyai Pada kesempatan pagi ini saya ingin posting artikel tentang kumpulan foto hot artis cantik dan model seksi yang bikin hati pria degdegan. Y Pucung (ana kalane tinulis pocung) iku tembang macapat kang ngelingke marang pepati. Pucung cedhak karo tembung pocong. Kaya pralambang mori kanggo mbungkus layon Kinanthi iku salah sijine tembang macapat kang umume dienggo nggambarake rasa seneng, katresnan, lan kawicaksanan. Kinanthi bisa nduwe arti gegandhengan tangan lan Nuwun sewu mas/ mbak pengelola. Nderek nyuwun pirsa, menapa kagungan informasi wonten pundi saget pikantuk MP3 wayang kulit njih? Kulo sampun sakwetawis Kelly Price - Love Set You Free (Album Version) Artist : Kelly Price Title : Love Set You Free (Album Version) Size : 3,902 KB

Macapat (91 Result)

 1. Wedatama 5 Pangkur Macapat Gender~Ki Sabdalangit

 2. Serat Wedatama Gambuh 71 Wewarah Pelog Pathet Barang

 3. Serat Wedatama Gambuh 55 Wewarah Pelog Pathet Barang

 4. Serat Wedatama Gambuh 54 Wewarah Pelog Pathet Barang

 5. Serat Wedatama Gambuh 52 Wewarah Pelog Pathet Barang

 6. Serat Wedatama Gambuh 51 Wewarah Pelog Pathet Barang

 7. Serat Wedatama Gambuh 49 Wewarah Pelog Pathet Barang

 8. Serat Wedatama Gambuh 48 Wewarah Pelog Pathet Barang

 9. Macapat Serat Wedatama Sinom 28

 10. Macapat Serat Wedatama Sinom 27

 11. Macapat - Sinom-1

 12. Macapat - Durma Sl 9

 13. Macapat - Megatruh-4

 14. Macapat-sinom03

 15. Macapat-kinanthi01

 16. Macapat-gambuh 03

 17. Macapat - Dhandhanggula-2

 18. Macapat - Sinom Pl 6

Comment and Share

Facebook Fan Page

Live Stats

Disclaimer

Plasa Music is just mp3 search engine site like Google, Bing, Yahoo or other search engine site. No mp3 video music or lyrics files we are save or hosting on this server. Plasa Music only indexing content to other source. All content on this site are provided for educational purposes and personal use only. Do not download copyrighted material without permission.
Copyright © 2012 - Plasa Music - Allright Reserved.